Vanduo Švenčionių rajono maudyklose – švarus

Atgal

Vanduo Švenčionių rajono maudyklose – švarus

2020-06-04

Vanduo Švenčionių rajono maudyklose – švarus.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ birželio 1-ąją prasidėjo maudymosi sezonas. Savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių.

Higienos normoje nustatyta, kad prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites nuo birželio pradžios iki rugsėjo 15 d. turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai. Informacija apie šių tyrimų rezultatus ir vandens kokybę turi būti skelbiama informaciniuose stenduose paplūdimiuose, savivaldybių interneto svetainėse, vietinėje spaudoje.

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus duomenimis, 2020 m. gegužės 29 d. ištyrus vandens mėginius Bėlio ir Sarių ežeruose bei Žeimenos upėje ties Švenčionėliais ir Pabrade nustatyta, kad rajono maudyklose vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Mėginio paėmimo metu maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.  

Vandens temperatūra mėginio ėmimo metu Bėlio ežere buvo +11,0 °C, Sarių ežere +12,0 °C, Žeimenos upėje (Švenčionėlių m.) +13,0 °C ir Žeimenos upėje (Pabradės m.) +12,0 °C.
Kitas maudyklų vandens mėginių paėmimas bus vykdomas 2020 m. birželio 8 d.

Parengta pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informaciją.

Atnaujinta 2018-03-16 21:15