Apie mus

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis, valstybės biudžeto išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Švenčionių rajono (toliau – rajonas) savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti rajono savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Misija:

  • stiprinti Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, vykdyti ligų ir traumų prevenciją, mažinant sveikatai riziką keliančių veiksnių paplitimą bei kuriant sveikatai palankią aplinką;
  • mažinti sveikatos netolygumus tarp skirtingų rajono gyventojų grupių, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui;
  • ugdyti rajono gyventojų atsakomybę už savo  ir aplinkinių sveikatą.


Pagrindinės Biuro veiklos sritys:

  • visuomenės sveikatos stebėsena;
  • vaikų ir moksleivių pirminė visuomenės sveikatos priežiūra;
  • visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas;
  • kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais.


Atnaujinta 2020-07-22 16:13