Visuomenės sveikatos stebėsena

Atgal

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės stebėjimas ir duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena – savivaldybių lygiu savivaldybių teritorijose vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena. Stebėsena siekiama gauti išsamią informaciją apie visuomenės sveikatos būklę savivaldybės teritorijoje bei planuoti ir įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos prevencijos priemones, sveikatos politiką, parodyti įgyvendinamų programų rezultatus.Atnaujinta 2018-04-06 09:46