Privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugos

Atgal
Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. Nr. V-1225 įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, vykdo  privalomuosius sveikatos mokymus:

1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (surinkus grupę mokymai vedami ketvirtadieniais);
2. Privalomasis pirmos pagalbos mokymas (Laikinai nevedami);
3. Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikata (Laikinai nevedami).
Atvykstant į mokymus reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę, patvirtinančią apmokėjimą.

Apmokėti galite DNB banke, atsiskaitomoji sąskaita LT264010043200361848.
Registruotis į mokymus  privaloma: tel. (8 387) 206 08.

Įmones (įstaigas), norinčias užsisakyti privalomųjų sveikatos mokymų paslaugą, prašome užpildyti paraiškos formą. Užpildytą formą siųskite el. paštu: stiprinimas.svencionys@gmail.com. Susidarius  didelei grupei, lektorius atvyks į Jūsų įstaigą.
  ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO


Atnaujinta 2023-05-17 09:59