Veiklos sritys

Atgal

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:

 • visuomenės sveikatos stebėsena;
 • vaikų ir moksleivių pirminė visuomenės sveikatos priežiūra;
 • visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas;
 • kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas (Lietuvos visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas 2002 m. liepos 3 d. Nr. IX – 1030).

 • Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis įgyvendinti Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą.
 • Atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius.
 • Kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą.
 • Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas.
 • Planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos ar sveikatos tyrimus: apibrėžti problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai.
 • Šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje.
 • Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.

Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą.

 • Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
 • Taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
 • Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus;
 • Vykdyti sveikos gyvensenos propagavimą, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias;
 • Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
 • Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei;
 • Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, išsaugojimo klausimais.

Visuomenės sveikatos stiprinimo priemones  vykdo ir koordinuoja Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

Švenčionių rajone vaikų ir moksleivių sveikatos priežiūrą vykdo 6 Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirbantys specialistai. Iš jų 5 – mokyklose ir 2 – ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šių specialistų darbą koordinuoja Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirba su:

 • Vaikais;
 • Tėvais;
 • Ugdymo įstaigų administracija;
 • Pedagogais.

Šie specialistai vykdo prevencinę veiklą – moko vaikus sveikos gyvensenos principų ir vertybių, kelia  ir sprendžia sveikatos problemas iškilusias ugdymo įstaigoje.Atnaujinta 2018-04-06 15:08