Dėl informacijos asmenims, teikiantiems papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas

Atgal

Dėl informacijos asmenims, teikiantiems papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas

2020-08-25

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. sausio 14 d. priėmė Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios (toliau – PA) sveikatos priežiūros įstatymą (Nr. XIII-2771), kurio tikslas užtikrinti papildomosios ir alternatyviosios (PA) sveikatos priežiūros paslaugų saugumą ir kokybę, sukuriant teisines normas, nustatančias PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas ir integruojant šią veiklą į Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą. 

Minėtas teisės aktas bei Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo tam tikrų straipsnių pakeitimai įpareigoja įgyvendinti nuostatas, kurios sudarys galimybę panaudoti žmonijos sukauptas žinias, teikiant visuomenei išsamią ir pagrįstą informaciją apie PA sveikatos priežiūros paslaugų saugumą, kokybę ir efektyvumą bei užtikrins šios srities mokslinių tyrimų plėtrą.

PA sveikatos priežiūros įstatymas (toliau – Įstatymas) įteisina PA sveikatos priežiūrą, kaip valstybės licencijuojamą veiklą, apibrėžia šios veiklos apimtis, t.y. rekreaciją bei natūraliąją ir liaudies mediciną. Integruojant PA sveikatos priežiūrą į Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, išplečiamas sveikatinimo veiklos turinys, t. y. be asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, sveikatinimo veiklai taip pat priskiriama ir PA sveikatos priežiūra. Taip pat šiuo Įstatymu nustatomos privalomos PA sveikatos priežiūros teikimo sąlygos, sudaromos galimybės patvirtinti šių paslaugų saugumui užtikrinti būtinas normas (paslaugų teikimo protokolai, medicinos normos, paslaugų teikimo reikalavimai ir t. t.), nustatomos PA sveikatos priežiūros specialistų teisės, pareigos bei profesinė kvalifikacija, sukuriama institucinė PA sveikatos priežiūros valdymo ir priežiūros sistema.

Vadovaujantis Įstatymo 20 str. 2 p. Sveikatos apsaugos ministerija, kaip PA sveikatos priežiūros politiką formuojanti institucija, privalo parengti poįstatyminius teisės aktus. Šiuo metu, rengiant teisės aktų projektus, labai svarbus netradiciniais metodais praktikuojančių asmenų kompetentingas ir profesionalus dalyvavimas sprendžiant svarbius PA sveikatos priežiūros paslaugų įteisinimo klausimus.

Kviečiame visas Švenčionių rajono savivaldybėje esančias nevyriausybines organizacijas, viešąsias įstaigas ar fizinius asmenis, kurie praktikuoja įvairius mokslu pagrįstus netradicinės sveikatos priežiūros metodus, teikti informaciją apie savo vykdomą veiklą. Duomenys renkami siekiant bendradarbiavimo rengiant teisės aktų projektus bei organizuojant įvairias švietėjiškas veiklas.

Informaciją prašome pateikti Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui tel. (8 387) 20 608; +370 620 61 506 arba el. p. stebesena.svencionys@gmail.com iki 2020 m. rugpjūčio 31 dienos.

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atnaujinta 2018-03-16 21:15