Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

Atgal

Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

2023-05-16

Kovo 10 dieną Strūnos socialinės globos namų darbuotojams prasidėjo darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai. Šią veiklą organizavo Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (Veikla vykdoma vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“). Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veiklą vykdė UAB „Verslo aljansas“ specialistų komanda. Dvidešimčiai Strūnos socialinių globos namų darbuotojų buvo įteikti 40 val. programos baigimo pažymėjimai.
Šių mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.
Pastaruoju metu vis labiau suvokiama, kad dirbantys žmonės būtų patenkinti savo darbu ir efektyviai dirbtų, jiems reikalingos ne tik saugumą užtikrinančios, bet ir gerą darbo aplinką kuriančios sąlygos. Gerą emocinę savijautą darbuotojai iš darbo „nešasi“ į namus, todėl teigiamą arba neigiamą įtaką jaučia ir jų šeimos nariai. Sėkmingas darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas yra susijęs su didesne darbuotojų motyvacija dirbti, geresne fizine ir psichine jų sveikata, mažesniu patiriamu stresu, geresne emocine savijauta. Kai vadovai laikosi tokių nuostatų ir vertybių, jiems pavaldūs darbuotojai jaučia didesnį pasitenkinimą darbu ir labiau išreikštą įsipareigojimą organizacijai.
Atnaujinta 2018-03-16 21:15