Ar bendruomenę reikia mokinti teikti pirmąją pagalbą?
 


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kuriame Lietuvos ateitįŠvenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2010 m. liepos 20 d. įgyvendina projektą „SĮ Švenčionių rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro veiklos plėtra” Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-01-003.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-11-R priemonę „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“.

Įgyvendinus projektą Švenčionių rajono savivaldybės gyventojai gaus visą būtiną informaciją, susijusią su sveika gyvensena, ligų prevencija bei ankstyva diagnostika, kas įtakos gerėjančius Švenčionių rajono  savivaldybės ir visos šalies gyventojų sveikatingumo rodiklius, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo augimą.
Projekto metu bus rekonstruojamos Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpos, esančios Strūnaičio g. 3 Švenčionyse, pritaikant jas tinkamam personalo darbui ir veiklos tęstinumo užtikrinimui. Personalas bus aprūpintas reikiama kompiuterine, programine ir biuro įranga, baldais, darbo priemonėmis, transporto priemone.
Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui teikti kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, padėsiančias gerinti gyventojų informavimą ir konsultavimą sveikos gyvensenos klausimais, stiprinti stebėseną ir ugdymą, visuomenės sveikatos priežiūrą bendruomenėje, didinti gebėjimus nustatyti sveikatą lemiančius veiksnius ir juos valdyti Švenčionių rajono savivaldybėje.